Đồng hồ cũ là đồng hồ đã qua sử dụng từ người dùng trước, dù người đó không đeo hoặc đeo thương xuyên từ lúc mua đến lúc bán cho người thu mua đồng hồ cũ. Giá đồng hồ cũ rẻ hơn so với đồng hồ mới rất nhiều, đồng hồ cao cấp có giá bán lại cao hơn so với dòng đồng hồ thời trang, và tùy vào thương hiệu đó có phổ biến với người dùng hay không.

Giảm giá!
50,000,000 VNĐ 22,500,000 VNĐ
Giảm giá!
25,000,000 VNĐ 18,000,000 VNĐ
Giảm giá!

Đồng hồ Thụy Sĩ

Ball Fireman Enterprise

48,000,000 VNĐ 18,000,000 VNĐ
Giảm giá!

Đồng hồ Thụy Sĩ

Ball Fireman NM2188C-S3-BK

38,400,000 VNĐ 18,000,000 VNĐ
Giảm giá!

Đồng hồ Thụy Sĩ

Ball Fireman Racer NM2088C-S2J-BKRD

48,000,000 VNĐ 18,000,000 VNĐ
Giảm giá!

Đồng hồ Thụy Sĩ

Ball Trainmaster GMT GM1038C-SJ-BK

48,000,000 VNĐ 19,080,000 VNĐ
Giảm giá!
30,000,000 VNĐ 18,000,000 VNĐ
Giảm giá!

Đồng hồ Thụy Sĩ

Baume & Mercier 65494

70,000,000 VNĐ 25,000,000 VNĐ
Giảm giá!

Đồng hồ Thụy Sĩ

Baume & Mercier Clifton BM11260

70,000,000 VNĐ 25,000,000 VNĐ
Giảm giá!
76,210,000 VNĐ 68,590,000 VNĐ
Giảm giá!
86,400,000 VNĐ 26,280,000 VNĐ
Giảm giá!

Đồng hồ Thụy Sĩ

Baume Mercier BM119040

98,800,000 VNĐ 84,000,000 VNĐ